Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Toepassingsgebied
U bezoekt een website van CIGES CHEMINEES INDUSTRIALISEES – GEPREFABRIKEERDE SCHOORSTENEN (VZW) gevestigd te Toekomstlaan 47, 2200 Herentals (België) en ingeschreven onder BE 0436.784.763 (hierna: “CIGES”).

Door deze website te bezoeken, bevestigt u dat u deze gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en begrepen.

Inhoud
CIGES brengt u via deze website op de hoogte van zijn organisatie en de producten en diensten die CIGES aanbiedt.

CIGES behoudt zich het recht voor om deze website en de inhoud ervan te allen tijde te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

We hebben veel zorg besteed aan de inhoud van deze website. CIGES garandeert echter niet dat de informatie nauwkeurig, betrouwbaar en actueel is of geschikt voor enig doeleinde.

Deze website kan links naar externe websites bevatten. Wanneer u op deze links klikt, verlaat u onze website. Hoewel CIGES zelf de link kan hebben aangemaakt of toegestaan, betekent dit niet dat CIGES de inhoud van de externe websites goedkeurt of de derde ondersteunt. CIGES heeft geen zeggenschap over de inhoud van de gekoppelde websites en draagt er geen verantwoordelijkheid voor. CIGES aanvaardt geen aansprakelijkheid voor externe websites, hun inhoud of functies.

Intellectuele eigendom
De website en de onderdelen ervan (tekst, logo’s, merken, handelsnamen, lay-out, afbeeldingen, foto’s, video’s, illustraties en andere onderdelen die op de website staan) worden beschermd door intellectuele-eigendomsrechten. CIGES verbiedt u om op eender welke manier enige van deze onderdelen, gedeeltelijk of in een gewijzigde vorm, te gebruiken, te reproduceren, weer te geven, bekend te maken, te verwijderen, aan te passen enz. zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CIGES.

Gegevensprivacy
Raadpleeg onze privacyverklaring.

Aansprakelijkheid
CIGES kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website (bv. computervirussen, beschadigde bestanden, verlies van programma’s of andere gegevens, indirecte schade, gederfde winst enz.). CIGES kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor eender welke dienstonderbrekingen of voor enige schade die voortvloeit uit deze onderbrekingen.

Toepasselijk recht
Deze website is onderhevig aan het Belgische recht, zonder rekening te houden met bepalingen inzake wetsconflicten. Alle geschillen met betrekking tot deze website vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brugge.