Nieuws

Correcte berekening schoorsteen is cruciaal

Collectieve schoorsteenkanalen moeten inzake algemene technische eisen en veiligheid beantwoorden aan de Belgische norm NBN 51-003. Daartoe zijn de nodige berekeningen uiteraard van essentieel belang. Enkel wanneer deze gebeuren met behulp van software die voldoet aan de norm NBN EN 13384-2 kan men er zeker van zijn dat de berekeningsmethode conform is, dat de dimensionering van het rookkanaal ...


Lees meer

Charter én kwaliteitslabel voor Belgische invoerders en fabrikanten van rookkanalen

Begin september 2019 lanceerden de Belgian Flue Gas Experts, een groepering van de belangrijkste Belgische invoerders en fabrikanten van rookgasafvoerkanalen), een charter én een kwaliteitslabel: Quality Chimney. Het charter is een vrijwillige engagementsverklaring waarbij ondertekenaars Egeda, Eurotip, Isoleco, Poujoulat en Ubbink garanderen uitsluitend kwalitatieve rookka...


Lees meer