Correcte berekening schoorsteen is cruciaal

Correcte berekening schoorsteen is cruciaal

Collectieve schoorsteenkanalen moeten inzake algemene technische eisen en veiligheid beantwoorden aan de Belgische norm NBN 51-003. Daartoe zijn de nodige berekeningen uiteraard van essentieel belang. Enkel wanneer deze gebeuren met behulp van software die voldoet aan de norm NBN EN 13384-2 kan men er zeker van zijn dat de berekeningsmethode conform is, dat de dimensionering van het rookkanaal accuraat becijferd is en dat de schoorsteeninstallatie optimaal zal functioneren.

Een schoorsteen die niet exact is berekend en geïnstalleerd, kan leiden tot veiligheidsrisico’s voor de bewoners en complicaties voor het installatiebedrijf. Om de brandveiligheid en de efficiëntie van het verwarmingssysteem te garanderen, moeten de normen strikt worden nageleefd en de code van goede praktijk nauwgezet worden gevolgd.

Als belangrijke speler in de schoorsteenindustrie zet de Belgian Flue Gas Experts (vroeger CIGES) sterk in op de promotie van de na te leven regels en dringt de koepelorganisatie erop aan bij de installatie van gastoestellen van type C(10) tot C(15) systematisch een conforme en nauwkeurige berekeningsnota te eisen.

De leden van de Belgian Flue Gas Experts zijn te herkennen aan het Quality Chimney-kwaliteitslabel. Kiezen voor het Quality Chimneylabel is kiezen voor veiligheid, duurzaamheid en efficiëntie.

Voor een overzicht van de bedrijven die het Quality Chimneylabel dragen en sectorgerelateerd nieuws: www.QualityChimney.be