Belgian Flue Gas Experts

Ondertekenaars van het Charter Belgian Flue Gas Experts

 • dragen het Quality Chimneylabel,
 • brengen uitsluitend producten op de markt die in overeenstemming zijn met de Europese en Belgische wet- en regelgeving, voorschriften en certificeringen,
 • zijn in België aanwezig onder de vorm van een zelfstandig bedrijf en vallen bijgevolg onder de Belgische handelswetgeving,
 • beschikken over een eigen studiebureau dat binnen een welbepaalde termijn correcte en gedetailleerde schouwberekeningen kan maken,
 • hebben een voldoende grote voorraad,
 • zijn minimum 10 jaar op de Belgische markt,
 • garanderen hun klanten een 10-jarige waarborg voor alle vaste rookkanalen, en een waarborg van minimaal 2 jaar voor flexibele rookkanalen,
 • organiseren op regelmatige basis technische opleidingen voor installateurs,
 • voorzien bij al hun producten een duidelijke en gedetailleerde installatiehandleiding,
 • erkennen hun verantwoordelijkheden en streven naar een optimale dienstverlening,
 • geven ondersteuning op de werf en voeren tevens metingen uit,
 • beloven geen acties te ondernemen die in strijd zijn met artikel 19, §1 van de wet van 6/4/2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming.